• ORGANIZATOR:    

spIDball - laserowy paintball Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi

Zapraszamy uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli, reprezentantów straży pożarnej, policji, ratownictwa oraz wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego do wzięcia udziału w grze spIDball, czyli laserowym paintballu, organizowanym przez Fundację Energia-Działanie oraz "Dyed Wolves", która odbędzie się w ramach drugiej edycji kampanii społeczno-charytatywnej "Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi". Zapisy przez poniższy formularz przyjmowane są do 14 czerwca 2017r. do godziny 23:59.

Wpisowe w wysokości 20,00zł / osobę należy wpłacać do dnia 16.06.2017r. na konto bankowe nr 23 1020 4317 0000 5802 0396 0952 tytułem: spIDball. Ida Czerwcowa. Informację o wpłynięciu płatności oraz przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo drogą mailową po zaksięgowaniu płatności.

Nazwa drużyny:

Dane kapitana:
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
Adres e-mail:
Numer telefonu:

Zawodnicy: (z wyłączeniem kapitana drużyny)
Lp. Imię Nazwisko Wiek
1.
2.

Załączniki:
  1. Regulamin spIDball - Laser Tag
  2. Zgoda rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika rozgrywek
  3. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób niepełnoletnich
  4. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób pełnoletnich

Uwaga

Wydrukowane i podpisane przez uczestników (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku, a także oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika rozgrywek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przedłożyć koordynatorom wydarzenia przed przystąpieniem do zawodów.


Oświadczam, że przedłożyłem(am) powyższe załączniki uczestnikom zawodów/konkursu i zapoznałem(am) z ich treścią.